หลักการปฏิบัติของการเริ่มต้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในปัจจุบันการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มีบทบาทเป็นอย่างมากในเรื่องของการก่อสร้างบ้าน อาคาร คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ หอพัก และที่ดินที่ว่างป่าวนำมาเพิ่มมูลค่าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันทำให้ได้เห็นการที่ต้องมีทุนในการลงทุนที่ค่อนข้างสูงและต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย ทำให้เหมือนจะเป็นเรื่องที่จะเริ่มต้นทำได้ยาก แต่ถ้ามองในมุมมองของนักธุรกิจนั้นจะมองว่าสินทรัพย์ที่ได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี้จะมีคุณค่าและมูลค่าที่มากขึ้นหากได้เริ่มทำและลงทุนไป ซึ่งอาจจะช้ากว่าการทำธุรกิจอย่างอื่นแต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี้ เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อมสลายหายไป และยิ่งเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่นานสินทรัพย์ตัวนี้ก็จะยิ่งมีมูลค่าที่มากขึ้น ดังนั้นแล้วบรรดานักธุรกิจต่าง ๆ จึงได้มองเห็นช่องทางธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์นี้ ให้เป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าได้เป็นจำนวนมากหากได้ทำการลงทุนไป

ซึ่งหลักการลงทุนเบื้องต้นในการเริ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี้ จำเป็นต้องรู้ถึงหลักการที่จะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีแนวคิดดังนี้

  1. รู้เรื่องเกี่ยวกับประเภทของอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มีการแบ่งประเภทของอสังหาริมทรัพย์แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คืออสังหาเพื่อการเกษตร , อสังหาเพื่อการพาณิชย์ , อสังหาเพื่อการอุตสาหกรรม , อสังหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว , อสังหาเพื่อการอยู่อาศัย

  1. รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องรู้และศึกษาเพื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกิจอสังหา และป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากที่ต้องศึกษาเรื่องกฎหมายนี้ให้รู้เพราะมีเรื่องของมูลค่าที่มีจำนวนมากทำให้ต้องรู้เอาไว้ก่อน

  1. การมีสัมพันธ์ที่ดีและต้องมีเส้นสายลูกค้าที่มาก

การจะทำรายได้ให้เกิดขึ้นมาได้จำเป็นต้องมีฐานลูกค้าและการมีสัมพันธ์กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการหรือซื้ออสังหาของเราโดยบริการให้ดีที่สุด

  1. หาแหล่งวัตถุดิบหรือวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ

การมีแหล่งวัสดุก่อสร้างที่จะนำมาก่อสร้างธุรกิจอสังหาเองก็มีความจำเป็นที่ต้องมีเพราะการสร้างในแต่ละครั้งต้องมีวัสดุก่อสร้างที่มีจำนวนมากและสำรองไว้ในการก่อสร้างแต่งเติมต่อไป

  1. รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการทำธุรกิจอสังหานี้สามารถรับได้ตามช่องทาง การซื้อขาย , การเช่า , และจากการซื้อขายผ่านนายหน้า

  1. การเลือกทำเลที่ตั้งในการก่อสร้าง หรือซื้อขาย

จำเป็นต้องดูและศึกษาทำเลที่ตั้งที่จะทำธุรกิจอสังหาให้ดีเพราะต้องมองภาพให้ไกลถึงทรัพย์สินที่มีอยู่นั้นจะเป็นที่รู้จักของทุกคนหรือผู้ที่สนใจในเรื่องนี้

จากหลักการทั้งหมดที่กล่าวมาในเบื้องต้นทำให้เห็นได้ว่าการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องมีความรู้และตั้งใจศึกษาก่อนที่จะมาทำการลงทุน และต้องระมัดระวังมากเนื่องจากทรัพย์สินในธุรกิจนี้มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง